❤️

This was my message to Blendle employees earlier today.

This month will be my last month at Blendle. After almost eight years, I’m ready to move on.

I’m not sure yet what’s next. But I knew that I first needed to take the hard step to leave, because I care…

As a news junkie, tech journalist and founder of an online news platform called Blendle, I love a good old front page of a newspaper. When I saw this post about a Google engineer who built an e-ink device that displays the current front page of The New York Times on his wall, I immediately wanted one.

Although Max Braun kindly explains how he built his display, buying an e-ink screen from Asia, using BMP files and pouring concrete for the frame was a bit much for me, so I found an easier (albeit pricier) solution. He writes:

As more and more connected devices arrive in our…

Vandaag maken we bekend dat Blendle is overgenomen door het Franse Cafeyn.

Als je Blendle in Nederland gebruikt vraag je je misschien af: “en wat betekent dat voor mij?”. Goede vraag. Je kunt binnenkort genieten van nieuwe functionaliteiten. En we gaan de Cafeyn-catalogus van meer dan 2500 kranten en tijdschriften…

We zijn bij Blendle altijd bezig met de toekomst van de journalistiek. Hoe kunnen we de toegang tot journalistiek nóg makkelijker maken? Hoe kunnen we nóg meer mensen verleiden om te betalen voor kwaliteit, en nóg meer manieren verzinnen om journalistiek relevanter te maken voor nóg meer verschillende mensen?

Journalistiek…

We hebben nog nooit zo’n ongelofelijk pakket aan crisismaatregelen uitgerold zien worden in zo’n korte tijd. Daardoor ligt opeens het openbare leven stil, en is het een complete kakofonie qua informatieaanbod. We worden overspoeld met nieuws. Persoonlijk check ik talloze nieuwssites, maar zit ik ook in allerlei whatsapp-groepjes waar mensen…

Blendle heeft als missie om zoveel mogelijk mensen in aanraking te brengen met kwaliteitsjournalistiek – en als het even kan, er ook nog voor laten betalen. …

Uitgesproken op uitnodiging van de NPO over de maatschappelijke waarden van de publieke omroep

Meer dan een miljoen Nederlanders kijken nog steeds, iedere dag, tegelijkertijd – namelijk om 8 uur – naar het 8-uur-journaal. Een gedeelde ervaring, waarin ze allemaal dezelfde informatie krijgen voorgeschoteld. …

Door m’n rol bij Blendle denk ik veel na over het belangrijke werk van journalisten én de industrie die erachter schuil gaat. Geregeld krijg ik een bijzonder inkijkje in de hoofden van de CEO’s en andere beslissingsmakers die gaan over de toekomst van journalistiek, in binnen- en buitenland.

Dat kan…

Mijn naam is Alexander Klöpping. Confettiliefhebber en directeur van Blendle.

Bij Blendle maken we het mooiste nieuws-appie ter wereld. Goede journalistiek is belangrijker dan ooit. Bij Blendle maken we de Spotify van de journalistiek. Zodat gebruikers gemakkelijk de mooiste verhalen van de beste journalisten kunnen vinden.

Vroeger kon ik alles…

Vandaag maken we bekend dat Blendle een nieuwe kapitaalinjectie heeft gekregen. Het geld gaan we gebruiken voor verdere groei en uitbreiding van onder andere Blendle Audio.

De lancering van Blendle Audio eerder dit jaar

Heel veel kopjes koffie gingen eraan vooraf. In hun kantoor aan het Amsterdamse Vondelpark, en in hun eigen boekenwinkel, Scheltema aan het Rokin. Harold…

Alexander Klöpping

Founder of Blendle, University of the Netherlands

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store