Investering van 4 miljoen voor Blendle

De lancering van Blendle Audio eerder dit jaar
Alexander met Simone van Bijsterveldt (CFO) en Boudewijn Poelmann (CEO) van Novamedia
Morten’s investering in onze hollandsk medievirksomhed is nieuws in Denemarken

Dankjewel

Blendle proberen?

 • Als je lid wordt krijg je elke dag de grootste journalistieke nieuwsbrief van Nederland
  elke dag een selectie topverhalen, columns en interviews
 • Onze redactie leest elke dag kranten en tijdschriften uit binnen- en buitenland, en beveelt aan wat écht goed is
  we lezen alles: van de Volkskrant tot de Telegraaf, van de Linda tot de Voetbal International, van de Men’s Health tot de Quote
 • Je kunt elke ochtend en avond luisteren naar het beste uit de kranten
  de belangrijkste stukken worden voorgelezen door professionele stemmen
 • Zonder advertenties, natuurlijk
  krijgt je adblocker ook even rust
 • Voor maar 100 euro per jaar
  (of een tientje per maand, wat je wilt)

Probeer Blendle gratis.

Het team van Blendle in tenue

--

--

--

Founder of Blendle, University of the Netherlands

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Alexander Klöpping

Alexander Klöpping

Founder of Blendle, University of the Netherlands

More from Medium

Ending — English version.

CS373 Spring 2022: Anthony Modica: Final Entry

Nudging in the workplace: How to help your employees make better decisions.

An infinitesimal addition to existence