Investering van 4 miljoen voor Blendle

De lancering van Blendle Audio eerder dit jaar
Alexander met Simone van Bijsterveldt (CFO) en Boudewijn Poelmann (CEO) van Novamedia

“Iedereen hier gebruikt Blendle en bleek zijn dag ermee te beginnen. Dat wisten we niet eens van elkaar. Totdat we met Alexander Klöpping in contact kwamen. Toen kwam alles bij elkaar. Al eerder kondigden wij aan dat BookSpot meerdere samenwerkingen wil aangaan. Deze stap past daar prima bij. Blendle en BookSpot vinden elkaar in de liefde voor lezen en de ambitie om lezen zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Wij kijken ernaar uit elkaar daarin te versterken.”

Morten’s investering in onze hollandsk medievirksomhed is nieuws in Denemarken

“Mijn investering in Blendle is mijn grootste investering tot nu toe. Ik geloof erg in de visie van Blendle en werd gelijk verliefd op het team. In deze tijden concurreert een journalistieke reportage met video op Netflix, browsen op Facebook en luisteren op Spotify. Ik geloof dat Blendle kan herdefiniëren hoe we journalistiek tot ons nemen”.

Ondanks dat we het allemaal druk hebben en constant afgeleid worden, krijgt Blendle het voor elkaar om mensen in contact te brengen met méér journalistiek door een moderne en relevante aanpak.

Ik voel dat er met Blendle — met z’n geweldige gebruikerservaring, state of the art technisch team en samenwerkingen met fantastische uitgevers en ondernemers — iets magisch gaat gebeuren.”

Derk Sauer: “Ik ben als Blendle fan van het eerst uur enorm blij met de investering van Novamedia. Blendle is een blijft een van de interessantste mediaplatforms in Nederland. Ook nog eens met internationale vertakkingen en een helder verdienmodel. Met Boudewijn Poelmann en Novamedia brengt Blendle enorme maketingpower aan boord. Deze samenwerking zal de definitieve doorbraak van Blendle inluiden.”

John de Mol: “Als ik snel alles wil lezen op mijn interessegebied, dan gebruik ik daarvoor graag Blendle. Ik vind het heerlijk dat ik niet meer alle losse bladen hoef te lezen, maar dat Blendle alles wat ik wil lezen al voor mij bij elkaar heeft gezet. Dat werkt prettig en snel.”

Neelie Kroes: “Recente internationale ontwikkelingen in de technologiewereld valideren de visie van Blendle. Google, Apple en Facebook roeren zich in de wereld van nieuws. Blendle loopt als Nederlandse startup na jaren nog steeds op de troepen vooruit. Dat is een prestatie van formaat. Ben daar trots op.”

Probeer Blendle gratis.

Het team van Blendle in tenue

--

--

Founder of Blendle, University of the Netherlands

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store